Berichten in de pers over cardiovasculaire ongewenste effecten met diclofenac

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In de pers werd deze week aandacht besteed aan cardiovasculaire ongewenste effecten met het niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel diclofenac.

Aanleiding was de publicatie in 'Clinical Pharmacology & Therapeutics' van een Deense cohortstudie. De resultaten toonden inderdaad voor diclofenac, maar ook voor rofecoxib en celecoxib, een verhoogd risico van myocardinfarct; dit risico was dosisafhankelijk. Voor ibuprofen en naproxen werd geen toename van het risico gezien.

 

De discussie over de cardiovasculaire problemen van NSAID’s is niet nieuw. We citeren hierna uit een recent artikel in het 'Tijdschrift voor Geneeskunde' “De ongewenste effecten van NSAID’s: waar staan wij?” [2008;64:1026-8] het deel over de cardiovasculaire risico’s.

“Aandacht voor deze effecten (acuut myocardinfarct, dood ten gevolge van coronaire problemen, mogelijk ook cerebrovasculaire problemen) startte bij het ter beschikking komen van de COXIB’s. De terugtrekking van rofecoxib (Vioxx®, Vioxx Dolor®) in 2004 is de aanzet geweest van een nog steeds voortdurende discussie over de grootte van dit risico en over de mogelijke verschillen daaromtrent tussen de verschillende NSAID’s (zowel niet-selectieve als selectieve). Het gebrek aan vergelijkende studies tussen molecules (en liefst dan nog met inclusie van een placebogroep) laat zich hier duidelijk voelen. De studies en de meta-analyses kan men proberen als volgt samen te vatten. Het risico van cardiovasculaire, en mogelijk cerebrovasculaire problemen is waarschijnlijk een klasse-effect van de COXIB’s, maar het is onduidelijk of er een verschil is tussen de verschillende COXIB’s. Ook voor de niet-selectieve NSAID’s kan het risico van (arteriële) trombo-embolische problemen niet worden uitgesloten: diclofenac 150 mg daags zou evenveel problemen geven als de COXIB’s; naproxen 1 g daags en ibuprofen in doses lager dan 1200 mg daags, zouden minder problemen geven dan de COXIB’s, terwijl hoge doses ibuprofen (bv. 2400 mg daags) wel een trombotisch risico zouden geven. Voor de andere niet-selectieve NSAID’s bestaan geen gegevens.”

De hierboven vermelde cohortstudie sluit daar volledig bij aan. Tevens herinneren we er aan dat bij patiënten met gekend cardiovasculair lijden alle NSAID’s voorzichtig dienen te worden gebruikt.

verschenen 27/11/08 op www.bcfi.be/

Geplaatst:30 januari 2009